พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทับช้าง และพสกนิกรชาวจังหวัดจันทบุรี