ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


บริการออนไลน์ E-service

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดจันทบุรี


-:- ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อ เปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1598/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1595/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-:- ตรวจคัดกรองโควิดฟรี วันที่อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 หอประชุมอำเภอสอยดาว 
-:- 51 จังหวัดที่ต้องมีการกักตัวหากเดินทางมาจากนอกพื้นที่ (ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 64) 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1504/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1504/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
-:- มาตราการ ศบค. หยุดโควิด ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1439/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1430/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
เคลื่อนย้ายรูปปั้นช้างหน้าตลาดทับช้าง
มอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับช้าง เข้ารับวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 1
ปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมโลก
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในโครงการถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน1โครงการ 
-:- ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนกรีต 3 โครงการ (หมู่.3, หมู่.7, หมู่.16) (ยกเลิก) 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหกหมู่ที่ 3 ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศเรื่องขยายเวลาการพิจารณาประกวดราคารถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ (8 วัน) ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการขยายพื้นทาง หมู่ 1 (เฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย80 หมู่ 3 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างป้อม หมู่ 13 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทับช้าง-คลองพอก หมู่ 1 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 15 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทางสุขสันต์หมู่7 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยวัดคีรีวงกต ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยบ้านเขาล้อม - ซอยนายมี หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลทับช้าง๑ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง1คัน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านลุงเพ็ชร หมู่ที่ 6 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าที่ดินในการจัดเก็บและฝังกลบขยะมูลฝอย 
-:- ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาคนงานประจำรถขยะจำนวน4อัตรา 
-:- ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 12 โครการ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
-:- ประกาศจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายหวิน หมู่ที่ 14 

-:- รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ, ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่- 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างปีงบประมาณ 2564 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
-:- ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลทับช้าง 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดจันทบุรีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
679
เดือนที่แล้ว
773
ปีนี้
1,612
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,612
ไอพี ของคุณ
3.236.170.171
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 31 15 679 773 1,612 0 1,612 3.236.170.171