ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


บริการออนไลน์ E-service

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดจันทบุรี


-:- ประกาศอำเภอสอยดาว เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
-:- ยินดีต้อนรับคนจันทบุรี ที่ป่วยโควิด กลับมารักษาที่บ้าน 
-:- ตรวจคัดกรองโควิด เชิงรุกที่ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์นิคมสอยดาว ต.ทับช้าง 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลทับช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1780/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การผ่อนคลายให้มีการดำเนินกิจกรรมบางประเภท 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1779/2564 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่อง การผ่อนคลายให้มีการดำเนินกิจกรรมบางประเภท 
-:- ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อ เปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1598/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
-:- คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1595/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-:- ตรวจคัดกรองโควิดฟรี วันที่อาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 หอประชุมอำเภอสอยดาว 
ประชุมกลุ่มสตรีอาสาตำบลทับช้าง
พ่นยาฆ่าเชื้อสำนักงาน
มอบข้าวสาร ม.9 ม.17
มอบข้าวสาร ม.10
รับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่งรพ.สอยดาว
ครอบครัวจึงตระกูล มอบข้าวสารสำหรับผู้กักตัวรอดูอาการที่บ้าน และผู้พิการ ผู้ยากไร้
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในโครงการถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน1โครงการ 
-:- ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนกรีต 3 โครงการ (หมู่.3, หมู่.7, หมู่.16) (ยกเลิก) 
-:- ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหกหมู่ที่ 3 ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศเรื่องขยายเวลาการพิจารณาประกวดราคารถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ (8 วัน) ด้ววิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่3 ประจำปีงบประมาณ 2561 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการขยายพื้นทาง หมู่ 1 (เฉพาะเจาะจง) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย80 หมู่ 3 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างป้อม หมู่ 13 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทับช้าง-คลองพอก หมู่ 1 (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 12 
-:- ประกาศผู้ชนะย้ายหอถังสูง หมู่ที่ 15 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทางสุขสันต์หมู่7 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.ซอยวัดคีรีวงกต ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิค(e-didding) 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหก หมู่ที่ 3  
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสัน หมู่ที่ 15 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง - คลองพอก หมู่ที่ 18 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไทรงาม - คลองไม้เลี้ยง หมู่ที่ 16 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองงูเห่า หมู่ที่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางส้มลิ้ม หมู่ที่ 14 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโคราช หมู่ที่ 1 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองพอก - เขาไผ่ หมู่ที่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันต์ - ทับช้าง หมู่ที่7 น้ำตกกรวดกรอง


-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ และ ผู้มีทักษะ) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลทับช้าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล 
-:- รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ, ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่- 
-:- บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้างที่ได้รับสมัตรรับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่1 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดจันทบุรีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครอง


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
1,018
เดือนที่แล้ว
1,809
ปีนี้
1,018
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
14,114
ไอพี ของคุณ
18.234.244.170
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 19 19 1,018 1,809 1,018 13,096 14,114 18.234.244.170