ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทับช้าง1 ก.พ. 2566
2คำสั่งที่ 410/2565 ลว. 4 ก.ค. 65 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี4 ก.ค. 2565
3คำสั่งที่ 337/2565 ลว.13 มิ.ย.65 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี13 มิ.ย. 2565
4คำสั่งที่ 333/2565 ลว. 10 มิ.ย. 65 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี10 มิ.ย. 2565
5ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ16 ก.ย. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 ส.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทับช้าง12 พ.ค. 2564
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า12 พ.ค. 2564
9ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง30 เม.ย. 2564
10ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉฺิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)29 เม.ย. 2564
11คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1246/2564 ลงวันที่​ 25 เมษายน​2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน25 เม.ย. 2564
12คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1238/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี23 เม.ย. 2564
13ประกาศ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี23 เม.ย. 2564
14ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ง8 มี.ค. 2564
15ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง12 ก.พ. 2564
16ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี5 ก.พ. 2564
17ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง1 ก.พ. 2564
18ประกาศ ทต.ทับช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเเละติดเเผ่นป้าย30 ต.ค. 2563
19ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและขอยื่นคำขอ15 เม.ย. 2563
20ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง15 เม.ย. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,658
เดือนที่แล้ว
2,863
ปีนี้
9,998
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
53,999
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 112 3,658 2,863 9,998 30,905 53,999 3.239.117.1