ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256426 เม.ย. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256526 เม.ย. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 พ.ค. 2564
4รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256311 พ.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ24 พ.ค. 2562
6ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 พ.ค. 2562
7ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 256210 พ.ค. 2562
8ประกาศเรื่องมาตรการการใช้ดุลพินิจเเละใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี13 มี.ค. 2562
9ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต7 ก.พ. 2562
10ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน21 ธ.ค. 2561
11ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ธ.ค. 2561
12ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน21 ธ.ค. 2561
13บันทึกข้อความเรื่องแจ้งประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทับช้าง4 ธ.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,658
เดือนที่แล้ว
2,863
ปีนี้
9,998
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
53,999
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 112 3,658 2,863 9,998 30,905 53,999 3.239.117.1