ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256630 ก.ย. 2565
2หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 256327 เม.ย. 2565
3หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ 255827 เม.ย. 2565
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย 255827 เม.ย. 2565
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู พ.ศ. 256227 เม.ย. 2565
6หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ27 เม.ย. 2565
7หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน ฉบับ 57 เงินเดือนใหม่ 255927 เม.ย. 2565
8สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2 256227 เม.ย. 2565
9ประกาศหลักเกณฑ์ เรื่อง ค่าครองชีพ27 เม.ย. 2565
10แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด27 เม.ย. 2565
11การดำเนินการทางวินัยกับพนักงานส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
12ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล-พ.ศ.2558ฉ.5214 พ.ค. 2564
13ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-เรื่องการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน-ฯ-พ.ศ.255814 พ.ค. 2564
14ประกาศ-ก.ท.จ.จันทบุรี-การสอบสวน-การลงโทษทางวินัย-ฉ3-256314 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,658
เดือนที่แล้ว
2,863
ปีนี้
9,998
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
53,999
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 112 3,658 2,863 9,998 30,905 53,999 3.239.117.1