ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


นางสาวธนพร สุขบวรวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
09-1779-7276


ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
(ปก./ชก.)


นางสาวณัฏฐกานต์ ศิริพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววรรลี เลื่อมศัทธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ว่าที่เรือเอกณรินธร ในถิ่น
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
(ช่วยราชการ งานป้องกันฯ)


นายสุชาติ สอนดี
พนักงานขับรถยนต์
(ผู้มีทักษะ)
(รถฉุกเฉิน EMS)


นายถนอม ทำทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ ผู้มีทักษะ)


นายบรรจบ สูงตรง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถบรรทุกขยะ ผู้มีทักษะ)


นายไพโรจน์ เส็งศรี
คนงานประจำรถขยะ
(ผู้มีทักษะ)


นายศุภกิตติ์ วิเศษนันท์
คนงาน
(ช่วยราชการ งานป้องกันฯ)


นางสาวศิรดา ผิวทอง
คนงาน


นายกฤษฎา อกเชย
คนงานประจำรถขยะ


นายทองสุข ภักดีโชติ
คนงานประจำรถขยะ


นายวีระ มุ่งทิวกลาง
คนงานประจำรถขยะ


นายอดิเรกค์ ฉิมมะไว
คนงานประจำรถขยะ


ว่าง
คนงานประจำรถขยะ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,658
เดือนที่แล้ว
2,863
ปีนี้
9,998
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
53,999
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 112 3,658 2,863 9,998 30,905 53,999 3.239.117.1