ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


1
การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
09 มีนาคม 2566

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.
อภล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า ประชาชนที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละ และอุทิศตน เพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ชื่อย่อว่า “อถล.” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV”
“เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” หมายความว่า การเชื่อมโยงกันของ อถล. เพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล
ภายใต้พื้นฐานการเคารพสิทธิและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกัน โดยใช้ชื่อย่อว่า “เครือข่าย อถล.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า “Local Environment Volunteer Network” และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “LEV-Net"

01 มีนาคม 2566

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
01 มีนาคม 2566

การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
01 มีนาคม 2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
01 มีนาคม 2566

ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
01 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลทับช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทับช้าง สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
เทศบาลตำบลทับช้าง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลทับช้าง สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลทับช้าง
4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6.เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้
***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับช้าง หรือดาวน์โหลดใบสมัครกรอกข้อมูลแล้วนำส่งที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับช้าง

28 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีเเสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

เทศบาลตำบลทับช้าง ขอประชาสัมพันธ์ วิธีการเเสดงใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์

13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2),เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการสอบประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2),เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2566

การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลทับช้าง ได้รับเเจ้งการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ว่าได้จัดทำรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎรเเบบเเบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลทับช้าง จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศเเบ่งเลือกตั้งเลือกฯ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารเเนบนี้หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง

03 กุมภาพันธ์ 2566

Traffy Fondue พบปัญหาเเจ้งได้ ง่ายนิดเดียว,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลทับช้าง,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเเละเเจ้งเบาะเเส กรณีพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เเละพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลทับช้าง,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
24 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2),เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
23 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (106 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
112
เดือนนี้
3,658
เดือนที่แล้ว
2,863
ปีนี้
9,998
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
53,999
ไอพี ของคุณ
3.239.117.1
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 112 3,658 2,863 9,998 30,905 53,999 3.239.117.1