ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน

นายประจวบ สมศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)


นายบารมี หมวดเสนา
รองประะธานสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)


นายรุ่ง ไพรศรี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)


นายพิษณุ เพ็ชรศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)


นางปราง เพ็งมณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)


นายประสิทธิ์ ยงยืน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)


นางสาววนิดา มีสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 1)


นายสุทธิพล ขวัญสำอางค์สกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)


นางสุนีพร ประจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)


นางสาวรสรินทร์ ชัยจีน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)


นายทวิช ดีใจงาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)


นายณภัทร สุขเปรมปรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง
(สมาชิกสภา เขต 2)


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
325
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
12,233
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
25,329
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 325 297 385 1,549 12,233 13,096 25,329 18.207.133.27