ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑


ลำดับรายการวันที่
1(ร่าง)พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น26 เม.ย. 2564
2(ร่าง)พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น26 เม.ย. 2564
3การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร8 มิ.ย. 2563
4หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 68) พ.ศ.256327 พ.ค. 2563
5หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 67) พ.ศ.256327 พ.ค. 2563
6มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับมารับราชการ พ.ศ.256329 เม.ย. 2563
7มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256228 ม.ค. 2562
8มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256228 ม.ค. 2562
9ข้อบังคับเทศบาลตำบลทับช้าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25627 ม.ค. 2562
10การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชี หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว18 ธ.ค. 2561
11การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชี หรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (ว5299)7 ธ.ค. 2561
12การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่8_256026 พ.ย. 2561
13มาฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256126 ก.ค. 2561
14มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร 256027 ก.ค. 2560
15มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง9 ต.ค. 2558

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
160
ปีนี้
217
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
217
ไอพี ของคุณ
34.229.64.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 7 8 57 160 217 0 217 34.229.64.28