ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256411 พ.ค. 2564
2รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256311 พ.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ24 พ.ค. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 พ.ค. 2562
5ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 256210 พ.ค. 2562
6ประกาศเรื่องมาตรการการใช้ดุลพินิจเเละใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี13 มี.ค. 2562
7ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต7 ก.พ. 2562
8ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน21 ธ.ค. 2561
9ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ธ.ค. 2561
10ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน21 ธ.ค. 2561
11บันทึกข้อความเรื่องแจ้งประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทับช้าง4 ธ.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
22
เดือนนี้
214
เดือนที่แล้ว
1,658
ปีนี้
11,501
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
11,501
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 46 22 214 1,658 11,501 0 11,501 54.227.97.219