ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ24 พ.ค. 2562
2ประกาศเทศบาลตำบลทับช้างเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง15 พ.ค. 2562
3ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 256210 พ.ค. 2562
4ประกาศเรื่องมาตรการการใช้ดุลพินิจเเละใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี13 มี.ค. 2562
5ประกาศเรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต7 ก.พ. 2562
6ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน21 ธ.ค. 2561
7ประกาศเรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ธ.ค. 2561
8ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน21 ธ.ค. 2561
9บันทึกข้อความเรื่องแจ้งประกาศนโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทับช้าง4 ธ.ค. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
57
เดือนที่แล้ว
160
ปีนี้
217
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
217
ไอพี ของคุณ
34.229.64.28
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 11 8 57 160 217 0 217 34.229.64.28