ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
2ประกาศ การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
3ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
6ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลทับช้าง หลักเกณฑ์การประเมินผลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256414 พ.ค. 2564
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 53) การประเมินพนักงานเทศบาล14 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
310
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
12,233
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
25,329
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 310 297 385 1,549 12,233 13,096 25,329 18.207.133.27