ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำ27 เม.ย. 2565
2หลักเกณฑ์เกี่ยวการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร27 เม.ย. 2565
3หลักเกณฑ์กำหนดโครงสร้างใหม่ ฉบับ 69 - 7027 เม.ย. 2565
4หลักเกณฑ์การกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล 256427 เม.ย. 2565
5มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล27 เม.ย. 2565
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ลว 9 พ.ค.61(ล่าสุด)27 เม.ย. 2565
7พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 254227 เม.ย. 2565
8ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 44) 255714 พ.ค. 2564

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
325
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
1,549
ปีนี้
12,233
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
25,329
ไอพี ของคุณ
18.207.133.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 325 297 385 1,549 12,233 13,096 25,329 18.207.133.27